ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΚΕ ΤΗΣ ΕΡΤ

people

Ο Νόμος 4324/2015 που αφορά τη ρύθμιση θεμάτων του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα ΕΡΤ Α.Ε. προβλέπει τη λειτουργία Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου (Σ.Κ.Ε.), τα οποία συγκροτούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Το Κέντρο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης (ΚΕΕΠ) της ΕΡΤ, προσκαλεί τους Κοινωνικούς θεσμούς και οργανώσεις, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κοινωνικές συλλογικότητες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην συγκρότηση των νέων Συμβουλίων Κοινωνικού Ελέγχου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι τις 21/9/2018 στο [email protected] .