Τι είναι τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου

people

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΤ

 1. Τι είναι τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου; Τα ΣΚΕ μεταφέρουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας τις απόψεις τους επί του περιεχομένου του προγράμματος, κάνουν προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης και ελέγχουν την τήρηση των προβλεπόμενων προγραμματικών υποχρεώσεων της ΕΡΤ Α.Ε. Στα συμβούλια συμμετέχουν εθελοντικά ακροατές, τηλεθεατές και χρήστες του διαδικτύου, αλλά και θεσμοί και κοινωνικές συλλογικότητες που αποτελούν το αντιπροσωπευτικό κοινό της ΕΡΤ Α.Ε.
 1. Ποιος είναι ο στόχος; Στόχος είναι η συμμετοχή πολιτών, θεσμών και κοινωνικών συλλογικοτήτων στην αξιολόγηση των υπηρεσιών της ΕΡΤ Α.Ε. και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών αλλά και της λειτουργίας της.
 1. Πώς οργανώνονται τα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου; Τα ΣΚΕ είναι ανεξάρτητα συλλογικά όργανα εξωτερικού ελέγχου και Λογοδοσίας της ΕΡΤ που έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. Συγκροτούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας με πρωτοβουλία και απόφαση του Δ.Σ. της ΕΡΤ αλλά δεν ανήκουν οργανικά στην εταιρεία. Σύμφωνα με το νέο οργανόγραμμα της εταιρείας αρμόδια υπηρεσία της ΕΡΤ για τη συγκρότηση, οργάνωση και στήριξη της λειτουργίας των ΣΚΕ είναι το Κέντρο Επικοινωνίας Ενημέρωσης Πολιτών της ΕΡΤ (ΚΕΕΠ) που ενεργεί υπό την εποπτεία του Προέδρου του Δ.Σ.
 1. Ποιος είναι ο τρόπος συγκρότησης των ΣΚΕ; Ο «Καταστατικός Χάρτης» των ΣΚΕ είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΣΚΕ Αττικής – Απρίλιος 2017
  Με απόφαση ΔΣ της ΕΡΤ τα ΣΚΕ συγκροτούνται από δύο ισοδύναμα συστατικά μέρη. Το τμήμα των θεσμών (ΟΤΑ, Πανεπιστημίων, Ανεξάρτητων Αρχών), των κοινωνικών οργανώσεων (Συνδικαλιστικές ενώσεις, Επιμελητήρια, Κοινωνικοί εταίροι) και συλλογικοτήτων (ΜΚΟ) και το τμήμα των πολιτών που κληρώνονται από τη δεξαμενή των 2260 αιτήσεων εθελοντικής συμμετοχής πολιτών στα ΣΚΕ για το σύνολο της επικράτειας. Για το ΣΚΕ Αττικής και με βασικό κριτήριο την πληθυσμιακή πυκνότητα και το ιδιαίτερο βάρος της πρωτεύουσας όπου είναι και η έδρα της ΕΡΤ ορίστηκε ο αριθμός των 110 τακτικών μελών ισομερώς κατανεμημένα ανάμεσα στα δύο τμήματα. Το ΣΚΕ Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη θα έχει οροφή τα 60 μέλη και με αντίστοιχη πληθυσμιακή κατάταξη τα υπόλοιπα 11 ΣΚΕ των περιφερειών. Τον Ιούνιο του 2016 προβλέπεται να γίνει Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των ΣΚΕ.
 1. Πώς διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των ΣΚΕ; Η ΕΡΤ συγκροτεί σύμφωνα με τον νόμο 4324/15 τα ΣΚΕ, συμμετέχει, στηρίζει τη λειτουργία τους αλλά δεν εμπλέκεται στον καθορισμό των αποφάσεών τους και δεν θα προσπαθήσει να επηρεάσει μεροληπτικά τις απόψεις και την κριτική τους. Για τη διασφάλιση αυτής της δέσμευσης το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ ψήφισε και ενέκρινε την 20/01/2016 το κείμενο «Δεσμεύσεις της ΕΡΤ» .
 1. Ποια είναι τα μέλη του ΣΚΕ Αττικής; Φορείς
 1. Τι ισχύει για τους 2260 πολίτες που έκαναν αίτηση εθελοντικής συμμετοχής στα ΣΚΕ; Για την Περιφέρεια Αττικής έγινε κλήρωση παρουσία συμβολαιογράφου στις 03/12/2015 και από τους 992 συμμετέχοντες κληρώθηκαν 55 τακτικά και 55 αναπληρωματικά μέλη. Από τις υπόλοιπες 12 περιφέρειες θα γίνουν το αμέσως προσεχές διάστημα αντίστοιχες κληρώσεις. Εάν κληρωθείτε θα ειδοποιηθείτε άμεσα με ηλεκτρονική επικοινωνία για να απαντήσετε αν αποδέχεστε τη συμμετοχή σας στα ΣΚΕ και τηλεφωνικώς μόλις μας στείλετε τον/ους αριθμό/ούς τηλεφώνου/ων σας ως πρόσθετη πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση ακόμη και αν δεν έχετε κληρωθεί η ΕΡΤ και τα ΣΚΕ θα επικοινωνήσουν μαζί σας.
 1. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τα ΣΚΕ;
  Διαδικτυακός τόπος: polites.ert.gr
  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: polites@ert.gr
  Τηλέφωνα: 210-6092323-4
  Επιστολή: ΣΚΕ/ΚΕΕΠ ΕΡΤ, Γ’ κτήριο, Γ΄ όροφος, 1ο γραφείο
  Ραδιομέγαρο ΕΡΤ Μεσογείων 432, Τ.Κ. 153 42
 1. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για τη λειτουργία των ΣΚΕ;
  Απευθείας διαδικτυακή αναμετάδοση των ολομελειών (live streaming)
  Αναρτήσεις στο polites.ert.gr
  Εκπομπή μηνιαία «ΠΟΛΙΤΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»
  Facebook Page: www.facebook.com/politesert
  Twitter: https://twitter.com/polites_ert
 2. Συχνές Ερωτήσεις ΣΚΕ