ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΕΡΤ 26/6/2018

30η Ολομέλεια ΣΚΕ Αττικής 26/06/2018
27 Ιουνίου 2018
Cisco 210-260 PDF Exams With 100% Pass Rate
29 Ιουνίου 2018

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΗΣ ΕΡΤ
Αγία Παρασκευή 26 Ιουνίου 2018

Το Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ (ΣΚΕ) είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε με τον νόμο 4324/2015, άρθρο 11.
Στο πλαίσιο του νόμου αυτού έγινε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πολίτες και κοινωνικούς φορείς. Για τη συγκρότησή του ΣΚΕ επιλέχθηκαν 55 άτομα μετά από κλήρωση και 55 άλλα ορίστηκαν από διάφορους κοινωνικούς φορείς ως εκπρόσωποί τους. Τα μέλη του ΣΚΕ συνεδρίασαν σε Επιτροπές (Ειδήσεων, Ισότητας, Παιδείας, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος) και σε Ολομέλειες. Συντονιστής ορίστηκε από την διοίκηση της ΕΡΤ ο διακεκριμένος δημοσιογράφος και προϊστάμενος του Κέντρου Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Πολιτών Περικλής Βασιλόπουλος, ο οποίος διευκόλυνε τις εργασίες του οργάνου και παρακολούθησε τις εργασίες.
Μετά από 30 συνεδριάσεις σε Ολομέλεια και την παράλληλη λειτουργία των Επιτροπών συντάχθηκαν ετήσια πορίσματα και προτάσεις που κατατέθηκαν στη διοίκηση της ΕΡΤ, αλλά δεν υπήρξε μέχρι τώρα απάντηση για το αν γίνονται δεκτά ή πρόκειται να ληφθούν υπόψη στο μέλλον.
Τα μέλη του ΣΚΕ Αττικής ασχολήθηκαν και με διάφορα άλλα θέματα τα οποία υποδείχτηκαν από εκπροσώπους κοινωνικών φορέων. Τις συνεδρίασες του παρακολούθησαν και αρκετοί βουλευτές του Εθνικού Κοινοβουλίου.
Απερχόμενοι/ες από το ΣΚΕ, του οποίου η θητεία έληξε, μετά από δυόμιση χρόνια, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον κ. Βασιλόπουλο, την κα Ζωή Παχούντη και το προσωπικό της ΕΡΤ που στήριξαν τον θεσμό και προσέφεραν διάφορες υπηρεσίες και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον κ. Νίκο Γιαννόπουλο που ορίστηκε νέος προϊστάμενος.
Τέλος εκφράζουμε την ανησυχία μας για την παράλειψη της επιλογής των πολιτών που θα στελεχώσουν το νέο ΣΚΕ Αττικής και απευθύνουμε στη διοίκηση της ΕΡΤ έκκληση να προβεί άμεσα στη συγκρότηση του οργάνου αυτού, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον των πολιτών, ανδρών και γυναικών, που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση συμμετοχής στο νέο ΣΚΕ και να τηρήσει την υποχρέωση λογοδοσίας, όπως αυτή απορρέει από το άρθρο 11 του νόμου 4324/2015.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΚΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το ψήφισμα αυτό συντάχθηκε, αναγνώστηκε και υπερψηφίστηκε στην Ολομέλεια της 26ης Ιουνίου, με την ευκαιρία της λήξης της θητείας των μελών του ΣΚΕ Αττικής και την υπόδειξη να αναρτηθεί στη σελίδα του ΣΚΕ και να κοινοποιηθεί στη διοίκηση της ΕΡΤ.