Αίτηση Συμμετοχής στα Συμβούλια Κοινωνικού Ελέγχου της ΕΡΤ