Δωδέκατη Συνεδρίαση ΣΚΕ Αττικής 20/12/2016

Ενδέκατη Συνεδρίαση ΣΚΕ 22/11/2016
1 Δεκεμβρίου 2016
13η Ολομέλεια ΣΚΕ Αττικής 31/01/2017
2 Φεβρουαρίου 2017

Η συνεδρίαση της 12ης Ολομέλειας του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Αττικής πραγματοποιήθηκε στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016, με παρόντες-συντονιστές τα 3 από τα 5 μέλη του Προεδρείου του ΣΚΕ (Ειρήνη Πουπάκη, Περικλή Λύτρα, Αντιγόνη Ζύγρα) σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του ΚΕΕΠ και Επιτροπής Κοινωνικής Ευθύνης, Περικλή Βασιλόπουλο και τους εργαζόμενους του ΚΕΕΠ της ΕΡΤ.
Συζητήθηκαν τα θέματα που είχαν προταθεί στο Προεδρείο για την ημερήσια διάταξη.